Etik Konular ve İntihal Politikası

İnsan Katılımcılar

Editör Kurulumuz insan katılımcılar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili üzerinde en büyük uzlaşıya sahip olan standart olarak tanımlanabilecek Helsinki Deklarasyonunu benimsemektedir (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). Katılımcıların herhangi bir şekilde zarar görmekten korunması en önemli temel ilkedir. Katılımcıların veya zorunlu durumlarda yasal temsilcilerinin gönüllü olarak araştırmaya katılmış olmaları gerekmektedir. Aydınlatılmış onam sağlanmalı, araştırma amacıyla kimi bilgiler katılımcılardan gizlendi ise bunun nedenleri açıkça beyan edilmelidir.

Katılımcı bilgilerinin anonim olması esastır, katılımcıların fotoğrafları veya kimliklerinin belirtilmesinin orunlu olduğu durumlarda yazılı onaylarının bulunması ve editörlere sunulması gerekir. SPC’de yayımlanmak üzere gönderilen insan katılımcı verilerinin kullanıldığı araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye ve ilgili etik kurul kararının sayısına yer verilmelidir.

İntihal ve Diğer İhlaller

SPC dergisine yayımlanmak üzere teslim edilen bütün taslaklar, önde gelen bir ticari çevrimiçi intihal tespit yazılım paketi kullanılarak incelenmektedir. Benzerlik analiz raporları taslaktan sorumlu editör tarafından değerlendirilir. Benzerlik analizi, taslakta intihal veya yayın ahlakıyla ilgili herhangi bir suiistimalin (öz-intihal, duplikasyon veya tekrar yayımlama vb.) varlığını gösteriyorsa taslak daha ileri değerlendirme aşamalarına alınmadan reddedilir.

Bazı durumlarda birebir çevrilmiş parçalar gibi metinlerde yazılım paketleri tarafından saptanamayan intihal durumları olabilmektedir. SPC, hakemleri bu tür ihlalleri ilgili editörlere bildirmekle yükümlü tutar. Zaten yayınlanmış SPC makalelerde bir intihal tespiti varsa SPC Editöryal Kurulu, Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (7. Basım) ve COPE Yayın Etiği Komitesi “Dergi Editörleri için Davranış ve En İyi Uygulama Rehberi”(COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerekli önlemleri alır.

Değerlendirme sürecinde İntihal dışında da pek çok ihlalle karşılaşılabilmektedir. Misafir yazarlık, yazarların adil temsil edilmemesi, hakem sürecinde manipülasyon şüphesi gibi durumlarda Editörlerimiz COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından akış diyagramlarında açıkça tanımlanan somut işlemleri takip etmekle yükümlüdürler (https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts). COPE “Dergi Editörleri için Davranış ve En İyi Uygulama Rehberi”nde sunulan ilke ve standartlar SPC Editörleri ve değerlendirme süreçlerinde görev alan hakemler için bağlayıcıdır.

Diğer Notlar

Yüksek lisans ve doktora tezlerine dayalı çalışmalarda tezin bütününün sunulması, tezde kullanılan bütün verilerin raporlanması, tezlerde dilimlenme yapılmaması beklenmektedir.

Daha önce profesyonel bir toplantıda veya konferansta özet veya poster olarak sunulan içeriğe sahip yazılar, bu gerçeğin dipnot olarak açıkça belirtilmesi şartıyla incelemeye kabul edilebilir.

Bütün araştırma türleri için verilerin güncelliğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir.