İntihal Politikası

SPC dergisine yayımlanmak üzere teslim edilen bütün taslaklar, önde gelen bir ticari çevrimiçi intihal tespit yazılım paketi kullanılarak incelenmektedir. Benzerlik analiz raporları taslaktan sorumlu editör tarafından değerlendirilir. Benzerlik analizi, taslakta intihal veya yayın ahlakıyla ilgili herhangi bir suiistimalin (öz-intihal, duplikasyon veya tekrar yayımlama vb.) varlığını gösteriyorsa taslak daha ileri değerlendirme aşamalarına alınmadan reddedilir.

Bazı durumlarda birebir çevrilmiş parçalar gibi metinlerde yazılım paketleri tarafından saptanamayan intihal durumları olabilmektedir. SPC, hakemleri bu tür ihlalleri ilgili editörlere bildirmekle yükümlü tutar. Zaten yayınlanmış SPC makalelerde bir intihal tespiti varsa SPC editöryal kurulu, Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (6. Basım) ve COPE Yayın Etiği Komitesi “Dergi Editörleri için Davranış ve En İyi Uygulama Rehberi”(COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerekli önlemleri alır.