ABD’de Müslüman Karşıtı Nefret: Ayrımcılığa Uğrayan Müslüman Çiftler için Çift Terapisi Uygulamaları

Author/s: Emel Genç

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.1.163 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 1

Abstract

Amerika Birleşik Devletleri’nde artan Müslüman nüfusla birlikte, İslamofobi ve Müslümanlara yönelik ayrımcı eylemler artmaktadır. Medyada yer alan olumsuz imajlar sonucunda İslam hakkındaki artan kalıp yargılar Müslüman bireyleri, çiftleri ve aileleri etkilemektedir. İslamofobinin bireylere yönelik etkisi alanyazında yoğun bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen, dini inançları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Müslüman çiftelere yönelik çalışmalar yeterince yapılmamıştır. Halbuki, bireylerin toplumda maruz kaldığı dışlanma ve olumsuzluk deneyimlerinin çift ve aile ilişkilerini derinden etkilemesi beklenir. Alandaki bu eksiklik, ayrımcılığa uğrayan Müslüman çiftlerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarını gerekli yardımı sağlama konusunda hazırlıksız bırakmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Müslümanları ve onların ABD’deki deneyimlerini tanıtmak, daha sonra Müslüman çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tartışarak çift terapistlerine kültürel açıdan yetkin uygulamalar konusunda rehberlik edecek bir kaynak sağlamaktır.

Keywords
Ayrımcılık • Çift terapisi • İslamofobi • Kültüre duyarlı terapi • Müslüman çiftler