Affetmek Evlilik Doyumunu Etkiler Mi?

Author/s: Birsen Şahan

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.3.146 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 3

Abstract

Bu çalışmada evli çiftlerin hayatlarını ve ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen, birbirlerini affetmekte zorlandıkları yaşantılarının neler olduğu, bu olayın üstesinden gelmek için neler yaptıkları ve her hangi bir sorun karşısında birbirlerine nasıl tepki verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca evli bireylerin evlilik doyumlarını yordayan değişkenlerin neler olduğu araştırılmıştır. Türkiye’de yaşamakta olan 289 evli bireyin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada iç içe karma desen kullanılmıştır. Katılımcılardan 97’si eşleri ile ilişkilerinden affedemedikleri bir yaşantısı olduğunu belirtmiştir. Bu veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların evlilik doyumunu yordayan değişkenleri belirlemek için ise aşamalı regresyon analizi kullanılmıştır. Katılımcıların eşlerini affetmekte zorlandıkları yaşantıları, ihmal ve istismar yaşantıları, iletişim sorunları ve kavgalar, kök aile ile ilgili yaşanan sorunlar, güvensizlik ve aldatma, ekonomik sorunlar, alkol kumar gibi bağımlılıklar, ev işlerinin paylaşımı ile ilgili sorunlar olarak belirlenmiştir. Katılımcıların eşleri ile yaşamış oldukları bu sorunları çözmek için farklı yöntemler kullandıkları tespit edilmiştir. Araştırmada, affedilemeyen bir yaşantının olması ile yaşanan sorunlara küserek tepki verme evlilik doyumunu yordayan değişkenler olarak elde edilmiştir. Evlilik hayatında yaşanan bazı olaylar eşler arasındaki bağın zayıflamasına yol açmaktadır.

Keywords
Affetmek, Evlilik Doyumu, Çift İlişkisi, Aile İlişkileri