Ultramodern Psikoloji: Kültür, Din, Algısal Bilim ve Nöroteoloji ile bir Tasavvur İnşası

Author/s:

DOI: 10.37898/spc.2019.4.3.080 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 3

Abstract

Bu araştırma makalesi psikoloji, psikiyatri, psikologlar, inançlar ve dinler arasındaki tarihi bağlantılar ve etkileşimlerin değerlendirilmesine odaklanır. Bu araştırmanın savı: psikolojinin gelecek öngörüleri geliştirilmesi için din, muhtemel tarihi ve modern araçlar sağlayabilecek ve diğer çeşitli katkılar sunabilecektir.  Bu araştırma makalesinin kapsamı dâhilinde ana fikir ve diğer ilgili argümanlar, tarihi gerçekler ve bu makalenin alt bölümlerindeki bilimsel çözümlemeler değerlendirilmek suretiyle geliştirilmiştir. Bu alt bölümler: psikoloji, inançlar ve disiplinler arası bağlantılar; kültürel psikolojide maddi-olmayan inanışlar; bilim ve din, sinerji yaklaşımının mümkünlüğü; psikoloji ve din üzerine çalışmak;  dinin psikolojisi; dinin psikolojik faydaları; yeni beyin bilimlerinden nöroteoloji ve bilişsel (algısal) bilimi yorumlamak ve faydalanmak. Sonuç bölümü ise yukarıda belirtilen alt bölümlerin değerlendirilmesi yoluyla oluşturulan muhtelif anlayışları kısaca özetler. Bu araştırma, modern psikolojinin ortaya çıkışını kullanarak dini ve bilimsel bilginin bir arada varlığını tasvir eder. Diğer taraftan, araştırma amaçlarının ticarileşmesi, çeşit toplumsal Darwinizm türlerine yol açan bilimin neoliberal piyasa kavramlarına dönüşümü hakkında veya, muhtelif sponsorların, muhtelif liderlerin, bazı vakıfların, bazı bilimcilik ideolojilerinin ve muhtelif küresel gündemlerin tesirleri hakkında bazı iddialar, dikkatli davranılması gereğine işaret edilmek amacıyla paylaşılmıştır.

Keywords
Kültürel psikoloji, benötesi psikoloji, din psikolojisi, bilişsel din bilimi, nöroteoloji