Dizinlenme

SPC aşağıdaki indeks/veritabanlarında taranmaktadır:

 • CrossRef
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • ULRICHSWEB Global Serials Directory
 • Index Islamicus
 • ULAKBİM TR Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi
 • Scientific Indexing Services (SIS) Database
 • Türk Psikiyari Dizini
 • Türk Eğitim İndeksi (TEİ)
 • İSAM E-Kaynaklar Veritabanı (İlahiyat Makaleleri Veritabanı)
 • Google Scholar
 • OCLC Worldcat
 • SciLit
 • SOBIAD Atıf Dizini

SPC, bunların dışında birçok ulusal ve uluslararası indeks ve içerik paylaşım platformunun standartlarını sağlamaktadır ve bu kuruluşlar tarafından değerlendirme ve izleme sürecindedir.

SPC Dergisinde bütün makalelere özgün birer DOI (Digital Object Identifier) numarası atanmaktadır.

Arşivleme Politikası

SPC sayıları tam metin olarak web sitesinde, Türk Eğitim İndeksi (TEİ) veritabanı ve İSAM E-Kaynaklar Veritabanında arşivlenmektedir.

 

 

crossref-logo-landscape-200           doi         doajlogo                            Sis-Logo   worldcat logo       isamLOGO       Google_Scholar_logo_2015       scilit