Yazar Hakları

Belli Hakemleri Değerlendirme Süreci Dışında Tutma

Yazar/yazarlar çıkar çatışması gerekçesiyle veya etik gerekçelerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilir/belirleyebilirler.
Ayrıca Editör şu konumdaki hakemlere değerlendirme göndermemektedir:

  • Yazarın/yazarların daha önce ortak çalışma yayımladığı,
  • Yazarın/yazarların çalışmalarının ön okumalarında yardımcı olmuş,
  • Yazarın/yazarların daha önceden sorunu olduğu bilinen,
  • Çalışmanın yayımlanmasından finansal fayda sağlayacak,
  • Yazar ile aynı kurumda çalışan (üniversitelerde aynı bölümde) hakemlere.

Yazarlardan bazı durumlarda editörlerin erişimine özel olan kör hakem “havuzu”na dahil edilmek üzere 6 uzman hakem önermeleri istenebilir. Uygun olduğunda, yazarlar metodoloji konusunda uzman olan 2 ila 3 hakemin yanı sıra konuyla ilgili uzman olan 2 ila 3 hakem önermelidir. Yazarlar, son 3 yıl içinde iş birliği ilişkisi içinde oldukları, danışmanlık yaptıkları veya danışmanlık aldıkları kişileri hakem olarak önermekten kaçınmalıdır.

Durum Sorguları

Yazarların, editörlük sürecinde ilerledikçe makalelerinin mevcut durumu hakkında bilgi almaktan çekinmemeleri beklenir. Yazarlar ayrıca ilgili özel soruları editöre e-posta ile gönderebilir.

Geri Çekme

Yazar/yazarlar henüz yayımlanmamış olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilir/çekebilirler.

Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz

Yazar/yazarlar her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz etme hakkına sahiptir/sahiptirler. Bu ve benzeri durumlarda Yazardan/yazarlardan itirazlarını gerekçeleri ile bildirmeleri talep edilmektedir. Editörya, itiraz durumlarında gerekli görürse yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

Telif Hakkı

Yazarlar, taslakların telif hakları ile nihai makalelerinin telif haklarına sahiptir. Yazarlardan telif devir sözleşmesi vb. talep edilmemektedir. SPC tam metin makaleler, prosedürlerinden hemen sonra çevrimiçi olarak yayınlanır ve daha sonra açık ve ücretsiz olarak erişilebilir.

Erratum

Editöryal süreçte veya basım sürecinde ortaya çıkan maddi hatalar sebebiyle yazar, ilk yayımlanacak sayıda çalışmasındaki sorunlu yerler için veya kendisinden kaynaklanmış bilgi hataları için erratum talep edebilir.