İslami Manevi Danışmanlık Teknikleri

Author/s: Muhammet Şerif KESKİNOĞLU, Halil Ekşi

DOI: 10.37898/spc.2019.4.3.069 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 3

Abstract

Bu çalışmada psikolojik danışmada kullanılabilecek İslami bazı danışma tekniklerinin manevi danışmanlık sürecine entegrasyonu yapılmıştır. İslami yönelimli manevi danışma tekniklerinin tanıtılması ve kullanılmaya başlanmasının Türkiye gibi İslam toplumlarına faydalı olabileceği düşünülmektedir. İslam inancındaki zengin manevi birikimlerin terapi sürecine aktarılması danışanın maneviyatından yararlanarak sorunların çözümüne yaklaşılması daha etkin bir danışmanlık sürecine katkı sağlayabilir.  Kutsal metinlerin kullanımı, Dua, ibadet, tefekkür, sabır, şükür, ilahi dinleme vb. tekniklerin uygulanış sürecinde manevi danışmanlığın unsurları değerlendirilmiş manevi danışmanlık yapacak psikolojik danışmanlara bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Psikolojik danışmanların ruhsal olana yönelik müdahalelerinde, kültürel duyarlılıklar bağlamında manevi danışmanlık tekniklerini nasıl kullanabileceklerini aktarmak hedeflenmiştir. Ayrıca manevi danışmanlara kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle manevi danışmanlıkta pratiğe yönelik müdahaleler, ampirik araştırmalar, teorik ve etik hususlarla birlikte ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar manevi danışmanlık tekniklerinin uygulanabilirliğini ve yararlılığını göstermektedir.

Keywords
Maneviyat, Manevi Danışmanlık, İslami Manevi Danışma Teknikleri, Psikoloji