Aile Terapilerinde Manevi Genogram Kullanımı

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2018.1.0030 

Year: 2018 Vol: 3 Number: 1

Abstract

Psikodinamik aile kuramının öncülerinden Bowen’ın geliştirmiş olduğu genogramın terapilerde farklı şekillerde kullanıldığı görülmektedir. Kullanıldıkları alana göre isimlendirilen bu genogram türlerinden birisi de manevi genogramdır. Aile terapilerinde maneviyata önem veren çalışmaların artması ile beraber manevi genogramın terapide terapötik bir araç olarak kullanılmasına dair araştırmalar yapılmıştır. Ülkemiz dindarlık ve maneviyat noktasında önemli bir potansiyel barındırdığı halde, terapötik süreçte manevi genogramın kullanıldığı çalışmalara rastlanmamıştır. Buradaki eksiklikten hareketle, Türkiye’de manevi genogramın tanıtılması ve terapide kullanımı için alan oluşturulması yoluna gidilmiştir. Bu çalışmanın amacı manevi genogramı tanıtmak, manevi genogramın oluşturulma aşamaları ve terapide bir araç olarak nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi vermektir. Ayrıca farklı araştırmacılar tarafından terapide kullanılan vaka örneklerinden yararlanılarak genogram kullanmanın terapötik sürece etkisi hakkında sonuçlar paylaşılmıştır.

Keywords
Manevi genogram, Maneviyat, Aile terapileri