Anne Manevi Başa Çıkma Ölçeği: Geliştirme ve Geçerlik Çalışması

Author/s: K. Gamze Yaman, Hatice Sanver Gürsoy, A. Nilgün Canel, Halil Ekşi

DOI: 10.12738/spc.2018.1.0042  

Year: 2018 Vol: 3 Number: 1

Abstract

Bu araştırma, çocuk yetiştirmede anneler için manevi baş etme stratejilerini ölçmek amacıyla ölçek geliştirmeyi hedeflemiştir. Çalışma 24 maddeyle yürütülmüş olup ve toplamda 217 anneye ulaşılmıştır. Faktör analizi sonucunda öğeler bir faktör olarak kategorize edilmiş ve açıklanan toplam varyans yaklaşık 0.59 olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısı .966’dır. Madde analizi, madde toplam korelasyonunun anlamlı olduğunu göstermektedir (p <.001). Tüm bu sonuçlar, tüm öğelerin aynı yapı içinde olduğunu göstermektedir. Madde toplam korelasyonlarının alt ve üst değerleri, .630 ile .838 aralığındadır. Kriter geçerliği için kullanılan Dini Başa Çıkma Ölçeği ile Anne Manevi Başa Çıkma Ölçeği skorları arasındaki ilişki ise anlamlı bir ilişkidir. Anne Manevi Başa Çıkma Ölçeği ile Dini Başa Çıkma Ölçeği, Pozitif Başa Çıkma (r = .72; p = .01) ve Olumsuz Başa Çıkma (r = .35; p = .01) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyonlar olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, annelerin çocukları yetiştirirken kullandıkları baş etme stratejilerini değerlendirmek için kullanılabilecek yeterince geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords
Anne Manevi Başa Çıkma Ölçeği, Manevi başa çıkma, Anneler