Bilinçli Farkındalık ve Manevi Zekanın Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Üzerindeki Rolünün Değerlendirilmesi

Author/s: Pınar Ünal Aydın, Yasin Arslan, Orkun Aydın

DOI: 10.37898/spc.2020.5.3.103 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 3

Abstract

Bu çalışmada Bilinçli Farkındalık ve Manevi Zekanın, en yaygın psikolojik durumlar olarak bilinen depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisinin toplam 184 katılımcı – çeşitli yaşlardan olmakla beraber yoğunlukla öğrencilerden oluşan, İstanbul ve Saraybosna’da yaşayan, arasında incelenmesi amaçlanmıştır. Dört ölçek doğrudan veya web formları aracılığıyla uygulanmıştır: Manevi Zekâ Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği, Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği-Kısa Formu (BFBFÖ-K) ve Sosyodemografik Bilgi Formu. Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Dikkati Düzenleyebilme (b = -.19, p ≤ .001), Yargılamadan Gözleme ve İzleme (b = -.22, p ≤ .001), Etkilenmeden Gözleme ve İzleme (b = -.19, p ≤ .001) alt boyutlarının depresyon ve anksiyete belirtilerini negatif yönde anlamlı olarak yordadığı bulunurken, Manevi Zeka ölçeğinin kendini anlama alt boyutu bu ilişki analizinde anlamsız bulunmuştur. Elde edilenlere göre, bu çalışma Bilinçli Farkındalık, depresyon ve kaygı arasındaki anlamlı ilişkinin ve bu ilişkide Manevi Zekanın rolünün anlaşılması için gelecek çalışmalara ışık tutmaktadır.

Keywords
Bilinçli Farkındalık, Anksiyete, Depresyon, Manevi Zeka, Ruh Sağlığı