Bireysel Psikoloji’nin Maneviyatla İlişkisi Üzerine Bir Derleme Çalışması

Author/s: Büşra Ünverdi

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.2.178 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 2

Abstract

Bireysel psikoloji, Alfred Adler tarafından geliştirilmiş ve psikoloji literatürüne hem teorik hem de pratik olarak önemli katkılar sağlamış bir teoridir. Maneviyat ise insan hayatında göz ardı edilemeyecek bir alandır. Bu makale, bireysel psikolojinin maneviyata yönelik bakış açısını, maneviyatla ilişkisini, manevi değerlendirmeleri nasıl yaptığını ve manevi/ dini yönelimli danışanlarla nasıl kullanılabileceğini içeren bir derleme çalışmasıdır. Derleme, hem Adler’in kendi metinlerini hem de onun teorik yönelimini benimseyen daha sonraki araştırmacıların makalelerini ele almaktadır. Bireysel psikoloji, her bireyi kendi fenomenolojik alanını dikkate alarak değerlendirmektedir. Bu nedenle danışma sürecinde danışanların manevi/dini boyutlarını göz ardı etmez ve maneviyatın bireylerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu kabul eder. Maneviyatın önemli bir başa çıkma mekanizması sağlarken iyilik, umut ve içgörüyü destekleyen bir yapıya sahip olduğu düşünüldüğünde, Adler’in teorisine maneviyatı dahil etmesi önemli görünmektedir. Makalede yer alan vaka örnekleri de bunu desteklemekte ve bireysel psikolojinin psikolojik danışma sürecinde maneviyatı nasıl ele aldığını ve değerlendirdiğini genel hatlarıyla ortaya koymaktadır.

Keywords
Bireysel Psikoloji • maneviyat • derleme çalışması