Bowen Aile Terapisi’nin Dini ve Manevi Boyutu

Author/s: Özlem Acar Bulut

DOI: 10.37898/spc.2020.5.1.098 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Son yıllarda maneviyat konusunun psikolojik danışma ve rehberlik alanında yoğun bir şekilde ele alındığı göze çarpmaktadır. Aile terapileri açısından bakıldığında da benzer bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Aile terapisi alanında yapılan çalışmalara bakıldığında ailenin manevi yönünü ele alan çalışmaların artarak devam ettiği görülmektedir. Bowen Aile Sistemleri Teorisi bu yaklaşımlardan biridir. Bowen Aile Teorisi aileyi bir sistem olarak ele alır ve bireyin problemlerini içinde bulunduğu çevreyi göz önüne alarak çözümlemeye çalışır. Bireyin bu çevresi aileden, kültüre, kardeşlerden dini inançlara, gelenek göreneklere, ilişkilerden maneviyata kadar birçok durumu içinde barındırır. Bowen’a göre maneviyat Tanrı konusunun ilişkilerdeki yansımasıdır ve teori içinde yer alan başta benlik farklılaşması ve üçgenlemeler olmak üzere tüm önemli kavramlarda manevi bir yön bulunmaktadır. Bowen Aile Sistemlerinin birçok kavramında dini ve manevi ögelere rastlamak mümkündür. Bu çalışmada Aile sistemleri kuramlarından biri olan Bowen Aile Sistemleri Teorisi’nin maneviyata bakış açısı ve maneviyatın Bowen Aile Sistemlerindeki yeri ele alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle Bowen Aile Sistemleri Teorisi kısaca tanıtılmış, ardından kuramın temel kavramları doğrultusunda teorisinin manevi boyutu açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Bowen yaklaşımı İslami açıdan ele alınmış ve bu durumda kullanılabilecek müdahale yöntemleri ile ilgili de bir vaka örneği sunulmuştur.

Keywords
Aile Sistemleri, Bowen, Maneviyat, Dini Boyut, Üçgenleme, Benlik Farklılaşması