Bütünün Bir Parçası Olarak Maneviyat: Gestalt Terapinin Maneviyata Bakışı

Author/s: Cem Boyalı

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.2.173 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 2

Abstract

Bireyin manevi inançları ve ihtiyaçlarını göz ardı eden pozitivist anlayışın aksine günümüzde psikolojik danışma yaklaşımlarının önemli bir bölümü, maneviyatı bireyin önemli bir parçası olarak değerlendirmektedir. Psikolojik danışma yaklaşımları, bireyin dini ve manevi boyutlarını görmezden gelmek yerine artık bunları bireyin bütünselliğinin bir parçası olarak kabul etmekte ve terapötik süreçlere dahil etmektedir. Gelişmesinde Fritz Perls, Laura Perls ve Paul Goodman gibi isimlerin öncülük yaptığı Gestalt terapi, danışanların şimdi ve buradaya dair farkındalık kazanarak bütünlüğe ulaşmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Psikanaliz, Gestalt psikolojisi, varoluşçu felsefe, fenomenoloji, alan kuramı, psikodrama, Doğu dinleri ve maneviyattan etkilenen Gestalt terapi, bütünün parçaların bir toplamı değil; tüm bu farklı parçaların ince bir koordinasyonu olduğu görüşünü esas alarak danışanı bir bütün olarak değerlendirmektedir. İnsanı bir bütün olarak anlamanın onun tüm yönlerinin kabul edilmesiyle gerçekleşebileceği fikrini vurgulayan bu yaklaşımda, insanın önemli bir yönü olduğu düşüncesiyle maneviyat ele alınacak konulardan biri olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sözü edilen bu bütünsellik çerçevesi içerisinde Gestalt terapinin maneviyata bakış açısını, Gestalt terapinin temel kavramlarının maneviyatla ilişkisini ve maneviyatın Gestalt terapide uygulama sürecini değerlendirmektir.

Keywords
Gestalt • Bütünsellik • Maneviyat • Danışmanlık • Psikoterapi