Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapide Din ve Maneviyat

Author/s: Yakup Özkapu

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.2.176 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 2

Abstract

1970’lerin sonlarına doğru Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg’in meslektaşlarıyla yapmış oldukları çalışmalar ile geliştirilen Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, problemlerden ziyade çözümlere odaklanan, insanların yaşamında kısa sürede kayda değer bir değişim yaratmayı hedefleyen ve gelecek odaklı bir terapi yaklaşımıdır. Bilginin, başkalarıyla etkileşim yoluyla yapılandırıldığı sosyal yapılandırmacı yaklaşıma ve öznel bir fenomen olduğunu savunan postmodernist bir görüşe göre yapılandırılan Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapide, insanların manevi/dini boyutunun ciddi bir şekilde ele alınabileceğine dair göstergeler dikkat çekmektedir. Yaklaşımın, danışan hakkındaki görüşleri ve terapistin üstlendiği pozisyon gereği sahip olduğu esnek ve derin saygı içeren bakış açısı; danışanın dünya görüşü ve içerikleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmayı ve bu içerikleri esas almayı, dolayısıyla danışanın maneviyatına önyargılı yaklaşmaktan ziyade içeriğini anlamayı ve terapiye entegre etmeyi teşvik eder. Bu kapsamda kültürlerarası ve manevi danışmanlık uygulamaları için elverişli bir ortam yaratılabilir. Bu araştırmada postmodernist bir yaklaşım olan Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapinin, özellikle felsefi temelleri, varsayımları ve ilkeleri ile bu zeminde oluşturulan terapi süreci ve terapide kullanılan tekniklerin maneviyat ekseninde incelenmesi amaçlanmıştır.

Keywords
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi (ÇOKST) • Din • Maneviyat • Postmodernizm • Sosyal Yapılandırmacılık