Cezaevi Deneyimi Olan Madde Bağımlılarının Maneviyat Algısı: Fenomenolojik Bir Çalışma

Author/s: İsa Ceylan, Liam Metcalf-White

DOI: 10.37898/spc.2019.4.3.084 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 3

Abstract

Bu çalışma, Birleşik Krallık sınırlarında bulunan Kuzey Galler’deki bağımlılık rehabilitasyon merkezinde yürütülen nitel araştırmalardan da yararlanılarak maneviyatın iyileşme sürecindeki rolünü incelemektedir. Çalışma, önceki yaşamında hüküm giymiş olup aktif olarak bağımlılık tedavisi gören bireyler arasındaki maneviyat algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmacılar, 12 adım geleneğini esas alan Adsız Alkolikler (AA) gibi bağımlılık tedavi programlarından etkilenen bireylerin anlam, amaç, bağlılık, affetme ve huzur gibi “dini/manevi başa çıkma” ve “manevi iyi oluş” ile ilgili fikirlerini araştırdılar. Ayrıca, bu makale hem önceden belirlenmiş, anlam ve değerlerle şekillendirilmiş manevi bakım hizmetlerine; hem de bireylerin istek, ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde kullandıkları dile ilişkin maneviyat algılarına odaklanmaktadır. Bu araştırmanın verileri, bağımlılıklarından kurtulmuş ve bazı gözaltı deneyimleri yaşamış erkek bireylerle yapılan yarı yapılandırılmış beş görüşmeden elde edilmiştir. Maneviyat diline ilişkin farklı algıların ortak bağlamını keşfetmek için veriler, veri analizi yöntemlerinden birinci ve ikinci döngü kodlamaları ile kodlanmıştır. “Deneyimlerdeki Maneviyat, Değerlerde Maneviyat, Yaşamın Anlamı / Amacı Olarak Maneviyat, Bağlanma Olarak Maneviyat, Başa Çıkma Mekanizması Olarak Maneviyat” olarak ortaya çıkan merkezi şemalar, maneviyat kavramı çerçevesinde yorumlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, maneviyatın, aktif olarak bağımlı olan bireyler tarafından sıklıkla, yaşadığı umutsuzluk ve güçsüzlük hissini tamponlamak için bir baş etme mekanizması olarak kullanıldığı gözlenmiştir

Keywords
Bağımlılık, Maneviyat, İyileşme, Cezaevi Deneyimi, Değerler