Gelişmekte Olan İki Asya Ülkesinde Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Sorunlarına Yönelik Psikolojik Danışma Tutumları

Author/s: Angus C. H. Kuok, Jafar Rashidnia

DOI: 10.37898/spc.2019.4.1.0056 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 1

Abstract

Bu çalışma İran ve Çin’deki 300 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Literatürde desteklenen ölçeklerden oluşan nicel bir anket kullanılan çalışmada Çinli öğrencilerin, psikolojik danışma konusunda İranlılardan daha olumlu tutumlara sahip oldukları bulunmuştur. Regresyon testleri, üniversite öğrencilerinin bu iki gelişmekte olan ülkede ruh sağlığı danışmanlığına yönelik tutumları için farklı göstergelerini incelemiştir. Beklenen risk, İran’da psikolojik danışmaya yönelik tutumların en olumsuz ve güçlü göstergesi olarak bulunmuştur. Çin’de ise, damgalanma psikolojik danışmaya yönelik tutumların en olumsuz ve güçlü göstergesi olarak bulunmuştur. Ruh sağlığı danışmanlığı hizmetleri ile ilgili olumlu değerlendirmeleri savunmaya yönelik olarak eğitim bölümleri ve hükümetler için sonuç ve öneriler sunulmuştur.

Keywords
Psikolojik danışmaya yönelik tutum, Beklenen risk, Damgalanma, İranlı, Çinli