Davranışsal Sağlık Lisansüstü Öğrencilerinin Manevi ve Dinsel Yetkinlikler Açısından Karşılaştırılması

Author/s: Jennifer S. Park, Kathleen Arveson, Mark Newmeyer, Lee A. Underwood

DOI: 10.37898/spc.2018.3.2.0050 

Year: 2018 Vol: 3 Number: 2

Abstract

Ruh sağlığı eğitimi ile maneviyat ve din bütünleşmesinde standartlar, özellikle dini olmayan kurumlar ve bireysel uygulamacılar söz konusu olduğunda muğlak kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı ruh sağlığı lisansüstü öğrencilerinin yeterlik düzeylerini Revize Edilmiş Ruhsal Yetkinlik Ölçeği II (SCS-R-II) ve Ruhsal ve Dinsel Yetkinlik Ölçümü’nü (SARCA) kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Katılımcılara, Amerika Birleşik Devletleri’nde akredite olan, psikolojik danışmanlık, psikoloji ve sosyal çalışma alanlarındaki 68’in üzerinde gerek Hıristiyan, gerekse seküler yönelimli programların yöneticileri ile görüşülerek; Danışmanlık Eğitim ve Süpervizyon Ağı Listeleri ve Amerikan Psikoloji Derneği Lisansüstü Öğrenciler Dizini aracılığıyla ulaşılmıştır. Değişen düzeylerde dinsel bağlılıkları olduğunu bildiren 125 öğrenci ölçekleri tamamlamıştır. Danışmanlık öğrencileri, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte her iki ölçümde de en yüksek düzeyleri sergilemişlerdir. Çok güçlü kişisel dini bağlılığı olan veya Hristiyan okullarına devam eden öğrenciler her iki ölçümde de istatistiksel olarak daha yüksek puanlar almışlardır. Bulgulara göre Hıristiyan kurumlarına kayıtlı olan veya çok yüksek düzeyde Hıristiyanlıkla ilişkili olduğunu ifade eden kursiyerler ruh sağlığı danışmanlığı kapsamında manevi ve dini yapıları bütünleştirme konusunda daha fazla yetkinliğe sahip görünmektedirler. Ancak, örneklem büyüklüğü nedeniyle sonuçlar sınırlıdır. Ayrıca, sonuçlar SCSR-II ve SARCA ölçeklerinin yakınsak geçerlilik düzeyinin yeterli olduğuna işaret etmektedir. Bulguların davranış bilimi eğitimcileri ve klinisyenleri için doğurguları ve geleceğe yönelik öneriler tartışılmıştır.

Keywords
Maneviyat, Din, SCS-R-II, SARCA, Maneviyatı Bütünleştirme Yeterliliği