Engellilik ve Maneviyat

Author/s:

DOI: 10.37898/spc.2019.4.2.0072 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Engellilik, yıllar içinde farklı bakış açılarına göre tanımlanmış ve açıklanmış bir kavramdır ve sadece bireysel bağlamda ele alınmamaktadır. Aynı zamanda çevresel ve sosyal açılardan da değerlendirilmelidir.
Psikolojik ve kültürel bağlamda maneviyat ve din engelli bireyler için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı engellilik terimini ayrıntılı olarak açıklamak, dini ve manevi açıdan ele almak ve bu kavramların rehabilitasyon sürecinde kullanımına yer vermektedir. Araştırmalar maneviyat ve dinin, engellilik ile ilgili durumları tanımak, kabullenmek ve üstesinden gelmek için güçlü ve etkili bir kaynak olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalara göre, bireyler bir engel durumuna sahip olmanın yaşamlarına farklı bir bakış açısı sağladıklarını belirtmektedirler. Din ve maneviyat güçlü psikolojik kaynaklar olmalarından dolayı, rehabilitasyon sürecinde başa çıkma mekanizması olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple, bu makale engelliliği, bu kavramın din ve maneviyatla ilişkisini ve rehabilitasyon danışmanlığındaki kullanımı hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Keywords
Engellilik, Maneviyat, Manevi danışmanlık, Din, Rehabilitasyon danışmanlığı