Duygu Odaklı Çift Terapisi ve Maneviyat

Author/s: Merve Nurlu

DOI: 10.37898/spc.2020.5.2.97 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 2

Abstract

Duygu Odaklı Terapi bir çift terapisi yaklaşımı olarak oluşturulmuş ve günümüzde sıkça kullanılan bir terapi yaklaşımı olmuştur. Anne ve bebek arasındaki bağlanma ilişkilerinde görülen yakınlık ve huzur arayışı ile ayrılma endişesi süreçlerinin bir benzerinin romantik çift ilişkilerinde de görüldüğü anlayışıyla teorik açıdan temellendirilen bu yaklaşımda amaç, çiftler arasındaki sağlıksız bağlanma ilişkilerini sağlıklı hale çevirebilmektir. Bu süreç problem durumlarının oluşmasına sebep olan örtük ve saklı duyguların ortaya çıkarılıp bu duygulara ilişkin farkındalıkların kazandırılmasıyla gerçekleşmektedir. Manevi değerlere önem veren çiftler ile yapılan terapide, hem problem durumunun oluşumunda hem de çözümünde maneviyatın büyük bir etken olduğu yapılan farklı çalışmalarda görülmektedir. Özellikle dini değerlere önem veren çiftlerin evliliklerine atfettikleri anlam ve bu anlam çerçevesinde gelişen ilişkilerin niteliği Duygu Odaklı Terapi yaklaşımı çerçevesinde ele alınabilmektedir. Bu makalede amaç, Duygu Odaklı Terapi yaklaşımının manevi değerler ile birleştiğinde terapi sürecinin nasıl ilerlediği ile ilgili açıklamalarda bulunmak ve terapi yaklaşımının hangi yöntem ve tekniklerinin daha çok kullanıldığını örnek vak’alar eşliğinde göstermektir. Ayrıca İslami ögeler ile birleştirilebilecek bu terapi yaklaşımının nasıl kullanılabileceği konusunda bir farkındalık oluşturularak bu açıdan örnek teşkil etmesi istenmiştir. Bu çalışmada öncelikle Duygu Odaklı Çift Terapisi kısaca tanıtılmış ve daha sonra dinsel veya manevi ögelerle danışmaya gelen çiftlerle çalışılırken müdahale yöntemlerinin nasıl olacağı ile ilgili kısa vak’a örneklerine yer verilmiştir.

Keywords
Bağlanma, Romantik Bağlanma, Tanrı Bağlanması, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Maneviyat