İşyeri Ruhsallığında Bir Fenomen Olarak Dini Anlayabilmek: Durkheimcı Yaklaşım

Author/s: Elif Baykal

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.2.134 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 2

Abstract

Bu çalışmada, Durkheim’ın yapısal işlevselciliği ve din ve sosyal dayanışmaya yaklaşımı, yönetim literatüründe işyeri maneviyatı yaklaşımının derinlemesine anlaşılması için kullanılacaktır. Bu bağlamda işyeri maneviyatı, çalışanların anlamlı işlerle beslenen ve bir topluluk bağlamında gerçekleşen içsel yaşamları olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel maneviyat kavramı, nihai amacı bireyin yaşamını, çalışma arkadaşlarını ve diğer insanlarla gelişim konusunda güçlü bir bağ kurmasını ve işyerinde inanç ve değerlerine uyma çabaları olarak tanımlanmaktadır. Çalışanların birbirleriyle, işleriyle ve işyerleriyle geliştirecekleri güçlü ilişkiler olarak açıklanabilir. Ünlü yapısal-işlevselci Durkheim’ın toplum ve din konusundaki görüşleri tartışıldıktan sonra, bu görüşlerin işyeri maneviyatı ve manevi liderlik teorileri üzerindeki olası etkisini aydınlatabilecek ortak yaklaşımlar ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Daha sonra hem Durkheimcı hem de işyeri maneviyat yaklaşımlarında dinin konumu ve işlevi açıklanacaktır. Bu nedenle, bu çalışma, manevi edebiyatın önemini ve Durkheim’ın din hakkındaki görüşleriyle örtüşen bütüncül bakış açısını anlamak için teorik bir fikir vermesi açısından önemlidir.

Keywords
Durkheim, Yapısal İşlevselcilik, İşyeri Ruhsallığı, Spiritüel Liderlik