İki Yönlü Maneviyat Ölçeği: Geliştirme Süreci ve Geçerliliğe İlişkin İlk Kanıtlar

Author/s: W. Paul Williamson, Aneeq Ahmad

DOI: 10.37898/spc.2019.4.1.0057 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 1

Abstract

Bu çalışmada, dikey ve yatay maneviyat teorisine dayanan 16 maddelik İki Yönlü Maneviyat Ölçeğinin geliştirilmesini sunulmaktadır. Dikey maneviyat, kişinin Tanrı ile ilişkisine odaklanırken, yatay maneviyat, birinin insanlarla ilişkileri ve anlam ve amaçlara uyumu ile ilgilidir. 239 ABD’li katılımcılarından gelen veriler kullanarak yapılan açımlayıcı faktör analizinde üç faktör üretmiştir: dikey maneviyat (8 madde); yatay maneviyat-diğerleri (4 madde); ve yatay maneviyat-varoluşsal (4 madde). Kısmi bir doğrulayıcı faktör analizinde, üç faktörlü model doğrulanmıştır. Araştırma amaçları için, yatay maneviyat-diğerleri ve yatay maneviyat-varoluşsal alt ölçekleri, 8 maddelik Dikey Maneviyat Ölçeğini tamamlamak için 8 maddelik bir yatay maneviyat ölçeği oluşturmak için birleştirilebilmektedir. Sağlam psikometrik özelliklerinden dolayı İki Yönlü Maneviyat Ölçeği, hem dini hem de dini olmayan maneviyatı ayırt etmek için kısa ve kullanışlı bir araç olarak görülmektedir.

Keywords
Maneviyat ölçekleri, Maneviyat, Dini maneviyat, Din dışı maneviyat, Kısmi doğrulayıcı faktör analizi