Jung’un Simurg’u Freud’un Buzdağı’nın Üzerine Tüneklemiş

Author/s: Bahanur Malak Akgün

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.3.144 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 3

Abstract

Çalışma, Kur’anı Kerim’e göre psyche kavramını incelemeyi amaçlamıştır. Nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi kullanılarak Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an’ı Kerim Meali üzerinde okumalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Temalar şunlardır; dört dağ üzerindeki kuşlar; bir sevk edici, bir de şahitlik edici ile gelen nefis; şeytanla arkadaşlık kurmak; bir koruyucu, bir de gözetleyici ile gelen nefis; Allah ile arkadaşlık kurmak; Allah’dan büyük bir imtihan var. Bulgularda Kur’an dilinde insan fıtratı psyche demektir. Psyche öğeleri nefis, ruh, kalp, tıynet, kendi’dir. Kuran’da tıynet arkadaştır. Kalp, kafirin sevk edicisiyken, müslümanın koruyucusudur. Ego, kafirin şahidiyken, müslümanın gözlemcisidir. Ruh, canlılığın kaynağıdır ve bu dünyadaki imtihandan sorumlu değildir. Psyche öğeleri yaşam, ölüm ve dirilişin temelidir. Bunun için duygu, düşünce ve davranışların oluşmasında etkilidirler. Psyche öğeleri hemşirelik biliminde insanı anlama, bakım ve hastalık tanı, tedavisinde bizlere yardımcı olacaktır.

Keywords
Kur’anı Kerim, Psyche, Fıtrat, Nefis, Ruh, Psikiyatri Hemşireliği.