Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Bağlamında Maneviyat

Author/s:

DOI: 10.37898/spc.2019.4.3.067 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 3

Abstract

Geleceği tanımlamak için geçmişe dönen psikolojik yardım yaklaşımlarının yerini kişinin özüne dönen yaklaşımlara bıraktığı görülmektedir. Kişinin özünde bulabileceği önemli değişim gücü olarak; kalp, zihin ve ruh birlikteliği vurgulanmaktadır. ACT ve spiritüel pratiği birleştiren bu birliktelik iki önemli kavramı barındırmaktadır. Bu kavramlar; kabul ve farkındalıktır. İstenmeyen düşüncelerin ve yaşantıların kaçınılmazlığı karşısında ACT’in sunduğu kavramlara maneviyat entegrasyonun katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada ACT ve maneviyat işbirliğine ilişkin genel bir çerçeve çizmek amaçlanmaktadır.

Keywords
Maneviyat, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Psikolojik Danışmanlık