Kur’an Işığında Carl Gustav Jung’a Yanıtlar: Bireyleşme Süreci

Author/s: Bahanur Malak Akgün

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.2.135 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 2

Abstract

Çalışma, bireyleşme kavramına ve analitik psikoloji kuramına eleştirel bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemi olarak içerik analizi kullanıldı. Elde edilen yedi tema Ashab-ı Kehf kıssası ve iki adamı konu alan ayetler hakkındadır. Jung’un belirttiği gibi bireyleşmenin kendiliğinden oluşmadığı, öncelikle kişinin Allah’a iman etmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bireyleşmenin Kur’an dilinde hidayet anlamına geldiği, uykuda gerçekleştiği, bireyleşme ile ilgili dönüşüm rüyaları görüldüğü ve bireyleşmenin derece derece olduğu anlaşılmıştır. Bireyleşmenin ilk derecesinin kalpte gerçekleşen bireyleşme yani metafiziksel diriliş olduğu bunun karşıtınsa kalplerin mühürlenmesi olduğu anlaşılmıştır. Kur’an dilinde nefsin gölge, zevceleşen nefsin anima/animus arketipleri yani kalp olduğu ve gölgenin toprakla, anima/animusun mağarayla temsil edildiği keşfedilmiştir. Ashab-ı Kehf kıssasındaki rüyada mağaradaki köpeğin gölge, şehre giden gencin personayı temsil ettiği sonucuna varılmıştır. Mağara bireyleşme sürecinde kendiliğin olgunlaştığı ruhsal bir bölme değildir.

Keywords
Kur’an, Fıtrat, Nefis, Ashab-ı Kehf, Psişe, Bireyleşme Süreci, Analitik Psikoloji, Psikiyatri Hemşireliği