Manevi Başa Çıkmanın Psikolojik Dayanıklılık ve Algılanan Stresle İlişkisi: Manevi Başa Çıkma Anketi Hollanda Formunun Güvenirlik ve Geçerliği

Author/s:

DOI: 10.37898/spc.2019.4.2.0063 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Manevi Başa Çıkma Anketi Hollanda Formunu (SCQ-nl) uyarlamak psikometrik özelliklerini incelemek, bu anketi bir dini başa çıkma anketi ile karşılaştırmak ve katılımcıların psikolojik dayanıklılık ve algılanan stres düzeyleri ile ilişkili olarak dini ve manevi başa çıkma seviyelerini değerlendirmektir. Bu değişkenler ruh sağlığı ile ilgili önemli belirleyicilerdir. Hollandaca konuşan katılımcılar (N = 651, yaş ortalaması = 45, ss = 14, yaş aralığı = 18-80) SCQ-nl anketini, Kısa Dini Başa Çıkma Anketi Hollandaca Formu, Algılanan Stres Ölçeği ve Kısa Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğini yanıtlamışlardır. SCQ’nun psikometrik incelemesi, bu ölçeğin Hollandaca konuşan bireylerde pozitif ve negatif manevi başa çıkmanın ölçülmesinde güvenilir ve geçerli bir anket olduğunu göstermektedir. Pozitif ve negatif dini başa çıkma ölçekleri, pozitif ve negatif manevi başa çıkma anketleriyle ilişkili olsa da, dini başa çıkma algılanan stres ya da psikolojik dayanıklılığı yordamadığı görülmüştür. Çoklu regresyon analizleri, Hollandaca konuşan bireylerde pozitif manevi başa çıkmanın düşük algılanan stres ve daha yüksek psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile ilişkili olduğunu; olumsuz manevi başa çıkmanın ise daha yüksek algılanan stres ve daha düşük psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları, SCQ-nl’nin bilimsel psikolojik araştırmalarda ve betimsel olarak klinik uygulamalarda pozitif ve negatif manevi başa çıkmanın değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Keywords
Pozitif manevi başa çıkma • Negatif manevi başa çıkma, Psikopatoloji, İyi Oluş, Optimum işlevsellik