Manevi Psikoloji ve Danışma Perspektifinden Mevlana

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2016.1.0001 

Year: 2016 Vol: 1 Number: 1

Abstract

Bu çalışmada Mevlana’nın hayatı, eserleri ve düşünce ve maneviyat alanlarındaki katkıları, gerek genel anlamda psikolojik danışmanlık; gerekse manevi yönelimli psikolojik danışmanlık süreçleri açısından dikkate değer bulunabilecek temalar altında sunulmaya çalışılmaktadır. Yaşam öyküsü Mevlana’nın kişisel bağlamının anlaşılmasına katkı sağlayacak şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Mevlana’nın insan doğasına bakışı, tasavvuf anlayışı, aşk, birlik içinde yok olma, zühd ve ölüm kavramına ilişkin yaklaşımları sunulmaktadır. Ayrıca Mevlana’nın kendi psikolojik dönüşümüne ilişkin Arasteh tarafından yapılmış olan bir biyografik çözümlemeye yer verilmiştir. Mevlana metinlerinin manevi danışmanlık ve genel anlamda danışma ve psikoterapi süreçlerinde bir kaynak olarak ele alınmasının imkânı tartışılmaktadır.

Keywords
Mevlana, Mesnevi, Maneviyat, Psikolojik danışma, Psikoterapi