Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi

Author/s: Tuğba Turgut, Füsun Ekşi

DOI: 10.37898/spc.2020.5.1.095 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 1

Abstract

İnsan yaşamında birçok faktör etkili olmakla birlikte dini ve manevi yönelim; bireylerin kendilerini, çevresindeki olayları ve dünyayı nasıl algıladığını ve anlamlandırdığını etkilemekte ayrıca bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını şekillendirmektedir. Bu doğrultuda dini ve manevi yönelimin danışanların önemli bir parçasını oluşturduğu, terapi sürecinde de üzerinde durulması gereken önemli bir bileşen olduğu düşünülmektedir. Dini ve manevi yönelim bireysel psikolojik danışma yaklaşımlarına entegre edilmekle birlikte, aile terapileri sürecinde de oldukça destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile bireylerinde ve aile sisteminde yer alan problemleri ele alırken manevi yönelimli uygulamalar oldukça işlevsel görünmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada manevi yönelimli bilişsel davranışçı aile terapisinin ilgili literatür çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Öncelikle BDT ve bilişsel davranışçı aile terapisine genel bir bakış sunulmakta, ardından manevi yönelimli bilişsel davranışçı aile terapisi sürecinde değerlendirme aşamaları, terapinin din ve maneviyatla çerçevelendirilmesi, aile terapisi sürecinde kullanılabilecek dini-manevi temelli bilişsel davranışçı uygulamalar açıklanmakta ve son olarak manevi temelli bilişsel davranışçı aile terapisiyle ilgili gerçekleştirilen uygulamalara yer verilmektedir. Bu çalışmanın özellikle ülkemizde eksik kalan noktaları dolduracağı, alandaki uygulayıcılara ve araştırmalara farklı bir perspektif sağlayacağı ve katkı sunacağı düşünülmektedir.

Keywords
Maneviyat, Aile Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi