Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Terapiye Genel Bir Bakış

Author/s: Ayfer Summermatter, Çınar Kaya

DOI: 10.12738/spc.2017.1.0017 

Year: 2017 Vol: 2 Number: 1

Abstract

Maneviyat/din, bazı bireyler için iyileştirici etki gösterirken, bazı bireyler içinse tam tersi olarak psikolojik semptomları arttırıcı işlev de görebilmektedir. Bu nedenle maneviyatın terapi sürecinde iyileştirici veya iyileşmeyi hızlandırıcı bir etken olarak kullanılmasına ve olası olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların etkililiği araştırmalar ile incelenmektedir. Özellikle yurtdışı çalışmalarında artan uygulamalar geniş kapsamlı bir literatürün oluşumuna doğru yol almaktadır. Türkiye ve benzer ülkelerde ise yeni yeni başlayan çalışmalar umut vericidir; fakat maneviyatın terapide nasıl kullanılacağına dair uygulama örnekleri azdır. Bu makale kapsamında bilişsel davranışçı terapi özelinde uluslararası literatürde yer alan manevi yönelimli terapi uygulamaları incelenmiş ve bu araştırmalarda kullanılan teknikler derlenerek terapötik uygulamalar tanıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca etik uygulamalar ve Müslüman danışanlarla yapılan çalışmalara da yer verilmiştir.

Keywords
Spirituality Maneviyat, Bilişsel davranışçı terapi, Dini yönelimli terapi, Manevi yönelimli terapi, BDT