Manevi Yönelimli Çift, Evlilik ve Aile Terapileri

Author/s: Şeyda Çetintaş, Halil Ekşi

DOI: 10.37898/spc.2020.5.1.096 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Bu bölümde, maneviyat konusunun aile odaklı psikolojik yardım süreçlerine entegre edilmesine odaklanılmıştır. Maneviyatın aile sistemine yansımasını daha net bir şekilde kavramsallaştırabilmek ve maneviyat-aile ilişkisini anlamlandırabilmek için bu konu ebeveyn-çocuk ilişkisi, eşler arası ilişki, yaşlılık dönemine geçiş gibi spesifik süreçler içerisinde incelenmiştir. Maneviyatın, bu süreçlerdeki paradoksal doğası vurgulanmış ve maneviyat konusu hem sorunların kaynağı olabilme hem de sorunlara çözüm olabilme özelliğiyle tartışılmıştır. Manevi yönelimli psikolojik danışma ve terapi Türkiye’de son zamanlarda çalışılan, güncel bir alandır. Maneviyatın, aile ve evlilik ilişkilerindeki önemi göz önünde bulundurularak, bu bölümde manevi yönelimli psikolojik yardım süreçlerinde, aile odaklı bir yaklaşımın tanıtılması hedeflenmiştir. Bu nedenle, etik konulara değinilerek, klinik uygulamada çiftler ve ailelerle çalışan alan uygulayıcılarına yeni bir bakış açısının sunulması amaçlanmıştır.

Keywords
Maneviyat, Çift, Evlilik ve Aile Terapileri, Psikolojik Danışmanlık