Müslüman Mülteci Aileler için Kültürel Olarak Bilgilendirilmiş Bir Travma Terapi Yaklaşımı

Author/s: Emel Genç

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spiritualpc.1113571 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 2

Abstract

Ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerden gelen mülteciler, ülkelerinde ciddi travmatik deneyimlere maruz kalmaktadırlar. Ayrıca göç ettikleri ev sahibi statüsündeki ülkelerde yeniden yerleşim sürecinde yaşadıkları stres devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da, Müslüman mültecilerin sayısı artsa da, mevcut alanyazın, travma deneyimi olan Müslüman mülteci ailelere yönelik tedavinin etkinliği hakkında bir sonuca varmak için yeterli değildir. Bu popülasyon için yetersiz ruh sağlığı desteği yaklaşımı, olumsuz veya etkisiz ruh sağlığı hizmetleri ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı Müslüman mülteci ailelere yönelik kültürel olarak duyarlı bir tedavi modeli geliştirmektir. Bu amaçla, bu çalışma mülteci aileler için öyküsel, sanat ve öyküsel maruz bırakma yaklaşımlarından etkilenen sistematik bir aile temelli terapi yaklaşım modeli sunmaktadır. Önerilen bu aile terapisi modeli, haftalık 12 seans ve 4 aşamadan oluşmaktadır: a) tanısal görüşme, b) yaşam öyküsünün anlatılması, c) travmaya maruz kalma ve d) travmatik olayların yeniden anlatılması ve yeniden işlenmesi. Müslüman mültecilere yönelik kültürel açıdan duyarlı tedavi modellerinin geliştirilmesi onların travma tedavilerinde ve ruh sağlığını ele almak gerekli olduğundan, gelecekteki çalışmalar randomize kontrollü denemeleri kullanarak bu çalışmada önerilen entegre modelin etkinliğini test etmelidir.

Keywords
aile terapisi • Müslüman mülteciler • mülteci travması • öyküsel maruz bırakma • travma tedavisi