Çok Kültürlü Danışmanlık ve Manevi Müdahaleler

Author/s: Berra Keçeci, Halil Ekşi

DOI: 10.37898/spc.2019.4.2.0066 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Toplumlar arasında giderek artan etkileşim ve iletişim psikolojik danışmanlık müdahalelerinde kültürün konumlandırılmasına ilişkin çalışmaları da beraberinde getirmiştir. Danışanın problemlerinin çözümünde beraberinde getirdiği kültürel özellikleri kullanmak giderek önem kazanmıştır. Her kültür kendi kültürel anlayışı içerisinde bireyin psikolojik iyiliği için ortaya koyduğu maneviyat kavramı da çok kültürlü danışmanlık anlayışı içerisinde kendisine önemli bir tartışma alanı açmıştır. Bu makalede çok kültürlü psikolojik danışmanlık literatüründe maneviyat anlayışı ve müdahalelerine yönelik çalışmaları incelemek amaçlanmaktadır.

Keywords
Maneviyat, Çok kültürlülük, Psikolojik Danışmanlık, Din