Narrative Çift ve Aile Terapisinde Maneviyatın Kullanımı

Author/s: Zehranur Akbulut

DOI: 10.37898/spc.2020.5.1.099 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Naratif terapi, insanların hayatlarını oluşturdukları hikayeler aracılığıyla anlamlandırdığını öne süren postmodern bir terapi yaklaşımıdır. Maneviyat, manevi yönelimli bireylerin, çiftlerin ve ailelerin hikayelerinin bir parçası olarak yaşamı anlamlandırma süreçlerinde etkin bir rol oynamaktadır. Naratif terapinin; danışanların hikayelerini şekillendiren kültür, inanç ve manevi değerleri göz önüne almaya yönelik doğası, bu yaklaşımın manevi yönelimli çift ve ailelerin sahip oldukları manevi boyutu terapi süreci içerisinde dile getirmelerine ve maneviyatı sorunlarla baş etmede bir güç kaynağı olarak kullanmalarına imkan sağlamaktadır. Bu çalışmada naratif çift/aile terapisinin ve bu terapi yönteminin etik kurallar dikkate alınarak manevi yönelimli çift ve ailelerle maneviyat dahil edilerek kullanımının ilgili literatür çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle naratif terapiye, naratif çift/aile terapisine, naratif çift/aile terapisi sürecine ve bu terapi yaklaşımında terapistin sorumluluklarına ilişkin bilgi verilmektedir. Sonrasında naratif terapide maneviyatın önemine değinilerek vaka örneği sunulmakta ve naratif çift/aile terapisi teknikleri ile tekniklere maneviyatın dahil edilerek kullanımı açıklanmaktadır. Bu çalışmanın yurt içi alanyazında hem naratif çift ve aile terapisine yönelik hem de maneviyatın naratif çift ve aile terapisine dahil edilerek kullanılmasına yönelik var olan eksik noktaları tamamlayacağı, alandaki uygulayıcılara ve araştırmalara farklı bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords
Maneviyat, Aile Terapisi, Çift Terapisi, Naratif Terapi, Öyküsel Terapi, Naratif Çift ve Aile Terapisi