Narrative Terapide Maneviyat: Bir Derleme Çalışması

Author/s: Betül Gülcan Çakmak

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.3.175 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 3

Abstract

Bu derleme çalışmasıyla narrative terapinin maneviyata yönelik bakış açısının, narrative terapi ve maneviyat arasındaki ilişkinin, maneviyatın narrative terapi tekniklerinde kullanımının incelenmesi amaçlanmış ve dini/manevi yönelimli danışanlarla çalışırken nasıl bir süreç takip edilebileceği bir vaka örneğiyle ortaya konulmuştur. Narrative terapi, insanların kimliklerini, kişiliklerini, hayatlarını ve ilişkilerini kendi oluşturdukları hikayeler aracılığıyla anlamaya çalışan postmodern bir terapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım hem bireylerin kendi hayat hikayelerine hem de kişisel ilişkilerine atfettikleri anlamları anlamayı önemsemektedir. Maneviyat ise bireylerin hikayelerinin bir parçası olarak onlara ve ilişkilerine anlam ve amaç katma noktasında etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenle maneviyat hem bireylerin hayatlarına hem de kişilerarası ilişkilere de kattığı anlamlarla narrative terapi çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Narrative terapi sadece bireylerin hikayelerine atfettikleri anlamları anlamakla yetinmeyip bu hikayeleri belli tekniklerle işlevsel bir biçimde yeniden yazmayı da vurgulamaktadır. Maneviyatta narrative terapi teknikleri yoluyla bireyin hikayesini yeniden yazma çalışmalarında önemli bir kaynak olarak rolü bulunmaktadır. Bu çalışma narrative terapide maneviyatın rolüne vurgu yaparak hem narrative terapi literatürüne katkıda bulunacak hem de maneviyatın bu yaklaşımda nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir perspektif sunacaktır.

Keywords
maneviyat, narrative terapi, postmodern terapiler, derleme çalışması