Okul Başarısızlığı Riski Altındaki Öğrenciler İçin Okul İklimi Algısı ve İyi Oluşu Arttırmada Psiko-Manevi Ruh Sağlığı Eğitiminin Etkisi

Author/s: Thomas M. Kelley, Brooke Wheeldon-Reece, Eric G. Lambert

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.2.137 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 2

Abstract

Bu ön çalışma, okul başarısızlığı riski altındaki öğrencilerin okul iklimi algılarını ve iyi oluşlarını geliştirmek için Evrensel Akıl, Bilinç ve Düşüncenin Psiko-manevi İlkelerini temel alan bir ruh sağlığı eğitimi müdahalesi olan SPARK Mentorluk Programının etkinliğini araştırmaktadır. Akademik başarısızlık riski altındaki öğrenciler bir tedavi grubuna (n = 75) ve bir bekleme listesi karşılaştırma grubuna (n = 34) atanmıştır. Müdahale öncesi ve sonrası, her iki gruptaki katılımcılar, Warwick-Edinburgh Zihinsel İyi Oluş Ölçeğini, Duygusal Düzenleme Zorlukları Ölçeğinin Kabul bileşenini ve Alaska Okul İklimi ve Bağlılık Anketinin Sosyal ve Duygusal Öğrenme, Yüksek Beklentiler, Bakım Veren Yetişkinler ve Akran İklimi bileşenlerini tamamladılar. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, bu müdahaleyi alan öğrenciler (düzenli okul saatleri içinde 45-60 dakikalık on üç seans), ruhsal iyi oluş, ruhsal durum ve gelecek için umutlu olma gibi ruh sağlığı alanında; çatışma çözümü,  akademik başarıya değer verme ve öğretmenler, akranlar ve okul topluluğu ile ilişkisel güven gibi okul iklimi algılarında kanıtlanmış anlamlı bir artışı bildirdiler.

Keywords
Ruh Sağlığı, Okul İklimi, Üç İlke/Doğuştan Sağlık, İlişkisel Güven, Akademik Başarısızlık