Psikodrama ve Maneviyat: Uygulamacılara Yönelik bir Derleme

Author/s:

DOI: 10.37898/spc.2019.4.1.0058 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 1

Abstract

Psikodrama, J. L. Moreno’nun temellerini attığı, yaygın olarak kullanılan felsefe, kuram ve teknikler bütünüdür. Moreno, felsefesi ve pratiğini varoluşçu düşünceden, teolojiden ve Tanrı-insan ilişkisine dair metinlerden beslenerek, manevi bir zeminde inşa etmiştir. Bu makale, bir grup psikoterapi yöntemi olan psikodramanın tanımını, temel süreç ve tekniklerini özetlemeyi, Moreno felsefesi ile maneviyat arasındaki ilişkiyi farklı düzlemlerde açığa çıkartmayı ve bu bağlamda manevi yönelimli çağdaş psikodrama yaklaşımları olarak ‘Jungiyen Psikodrama’, ‘Ruhsal Drama’ ve ‘Terapötik Spiral Model’i incelemeyi amaçlamaktadır.

Keywords
Maneviyat, Psikodrama, Moreno felsefesi, Manevi yönelimli psikodrama yaklaşımları