Psikoloji Perspektifinden Ferîdüddîn Attâr ’ın Yedi Vadisi ve Nefis Mertebelerinin İncelenmesi

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2016.2.0012 

Year: 2016 Vol: 1 Number: 2

Abstract

Bu makalede Attâr’ın eserlerinde metaforik olarak anlattığı Hakk’ı arayış ve varoluşsal yolculuk tasavvuf anlayışı ve günümüz psikoloji perspektifi harmanlanarak incelenmiştir. Bu incelemede Attâr’ın hikâyelerindeki tasavvuf görüşleri ile insanın karakter özellikleri, yaşam tarzı, bilişsel yapısı, varoluşsal yolculuğu ve kendini gerçekleştirme süreci ilişkilendirilmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Yorumlama yapılırken Mantık Al-Tayr eserinde yer alan “istek, aşk, marifet, istiğna, tevhit, hayret ve fakr-u fena” isimli vadiler ve bu vadilerden geçiş için gerekli olan özellikler ile nefis mertebeleri temel olarak alınmıştır. Ayrıca yorumlama yapılırken Attâr’ın “İlâhiname, Esrarname ” eserlerinden de faydalanılmıştır.

Keywords
Attâr, Yedi vadi, Nefis mertebeleri, Psikolojik inceleme, Kişilik, Kendini gerçekleştirme