“Ruh”un Şekillenmesi: Bir Durum Çalışması

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2017.1.0015 

Year: 2017 Vol: 2 Number: 1

Abstract

Bu makalede, askeri hayattan sivil hayata geçiş sürecine manevi bir perspektif ekleyerek, boylamsal bir yaklaşımla bu olgunun psikolojik boyutunun incelenmesini amaçlayan bir durum çalışması sunulmaktadır. Bu çalışmada incelenen vaka, sivil hayata geçiş sürecinde kimlik inşası üzerine yürütülen bir araştırma projesinde izlenen bir gruba örneklik teşkil etmektedir. Bu birey, grup içindeki diğerlerine benzer bir şekilde askeri ben-konumunun (I-position) “sivil olma” sürecinde umulmadık şekilde seyreden bir dönüşümünü tecrübe etmektedir. Bu çalışmada, benlik üzerindeki boylamsal dönüşümleri daha iyi açıklamak için kimlik çalışması bakımından diyalojik bir yaklaşım kullanılmaktadır. Benliğin zaman içindeki, önceden var olan ve yeni ben-konumları arasındaki anlatı gelişmeleri ve etkileşimleri üzerindeki analiz, 2014-2016 yıllarını arasında üç kez yapılan mülakatlarda elde edilen verilere dayanarak yapılmıştır. Sonuçlar, sivil yaşama geçiş süreci boyunca askeri bir ben-konumu belirginleştiğinde ve seslendirildiğinde, bu seslendirmelerin, benliğin belirli bir konumunda yer alan bir benliğin “ruh”uyla ilişkili olabileceği fikrini ortaya çıkarmaktadır. Aktif hizmetten ayrıldıktan sonra askeri ben-konumundaki büyüme, “Ben kimim” sorusu ve bu konuma atfedilen derin anlam ekseninde açıklanabilir. Askeri ben-konumun büyümesini istenmedik bir gelişme olarak ele almak yerine bireyin bunu benlik ve yaşamın derin bir boyutu olarak ele alması yerinde olacaktır. Dengeyi ve diyaloğu sürdürmek için bu tür bir sürecin dışa vurulabileceği mecralar bulmak da önem arz etmektedir. Gelecekteki araştırmalarda, bu nitel bulguların daha ayrıntılı olarak incelenmesi teşvik edilmektedir.

Keywords
Askerlikten sivilliğe geçiş, Benlik, Ruh, Ben-konumu