Sanat Terapisinde Manevi Boyut

Author/s:

DOI: 10.37898/spc.2019.4.3.071 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 3

Abstract

Manevi yönelimli sanat terapisi müdahaleleri, sanat ve yaratıcı süreç aracılığıyla, insan doğasının zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olmak üzere tüm boyutlarını göz önünde bulundurarak parçalanmış hallerdeki insanların, bütünlüğe, birliğe, uyuma ve dengeye ulaşmasını amaçlayan bütünsel bir terapötik yaklaşıma dayanmaktadır. Sanat, birçok sanatçı ve sanat terapisti tarafından özünde manevi olarak kabul edilir ve sanat ile tedavi ilişkisinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir; yine de terapötik ortamlarda, özellikle sanat terapisi müdahalelerinde manevi boyutu açıkça dikkate almak nispeten yenidir. Bütüncül bir dönüşümü nasıl sağladıklarını görmek için manevi yönelimli sanat terapisi müdahalelerinin ortaya çıkışını ve değişim mekanizmalarını gözden geçirmenin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu mekanizmalar, kendini gerçekleştirme ve anlama, aşkınlık, anlamlandırma ve amaç arayışı, bütünlüğe ulaşma yoluyla bütünsel iyi oluş yaklaşımı olarak belirlenmiştir.

Keywords
Sanat terapisi, maneviyat, terapötik faktörler