Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi ve Maneviyat

Author/s: Sinan Okur

DOI: 10.37898/spc.2020.5.1.094 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Bu çalışma, Yaşantısal Aile Terapisi içinde yer alan Virginia Satir’in öncülüğünü yaptığı Satir Aile Terapisinin içine maneviyatın entegre edilmesini konu edinmektedir. 1950’lerden sonra bireysel terapilerde yer edinen maneviyat kavramı, 1990 sonrasında özellikle Satir ile birlikte aile terapilerinde de yer bulmuştur. Manevi Temelli Satir Aile Terapisinde amaç, maneviyatı psikolojik danışma sürecine entegre ederek danışanların uyum ve iletişim becerilerini artırmaktır. Ayrıca bu yaklaşımda, manevi tekniklerin kullanılması ile aile üyelerine duyguların fark ettirilmesi de amaçlanmaktadır. Yaklaşımını herhangi bir dini gelenekle sınırlandırmayan Satir’in evrensel maneviyat kavramını benimsediği söylenebilir. Ülkemizde maneviyat kavramı yeni yeni bireysel psikolojik danışmada yer alırken henüz aile terapisi boyutunda herhangi bir yere sahip değildir. Alanyazında da bu konuda az sayıda araştırmaya rastlanmıştır ve yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğundan bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın alanyazına önemli bir katkı sunacağına inanılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Satir’in de temsilcisi olduğu Yaşantısal Aile Terapisinden, Satir Aile Terapisinin maneviyata bakışından, bu yaklaşımda maneviyatın nasıl uygulanabileceğinden ve manevi temelli yaklaşımda terapötik sürecin nasıl olması gerektiğinden söz edilmiştir. Ardından maneviyatın entegre edildiği Satir Aile Terapisinde psikolojik danışmanın rol ve sorumlulukları anlatılmış, Satir’in manevi temelli yaklaşımında yer alan tekniklerden bahsedilmiştir. En son, Satir’in manevi temelli aile terapisi yaklaşımına dayanan bir vaka örneğine yer verilmiş ve konu genel olarak özetlenmiştir.

Keywords
Maneviyat, Manevi danışmanlık, Satir dönüşümsel sistemik terapi, Manevi temelli terapi