Sistemik Aile Terapileri ’ne Manevi Yaklaşım

Author/s: Hasan Kütük

DOI: 10.37898/spc.2020.5.1.100 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 1

Abstract

Yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılda psikoloji dünyasında gelişme gösteren yeni paradigmalar sayesinde maneviyat kavramı terapi ortamlarına dahil edilmeye başlamıştır. Alan yazın incelendiğinde yapılan çalışmaların çoğunlukla yurtdışında gerçekleştirildiği ve konuyla ilgili birçok makale ve kitap yayınlandığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar sayesinde maneviyat kavramının aile terapilerine nasıl entegre edilebileceği ortaya konularak, yeni kavram ve bilgilerle literatüre katkı sağlanmıştır. Bu çalışma ülkemizde sistemik aile terapisi kuramına dayalı çalışmalar yapan araştırmacıların ya da ilgili kurama dayalı olarak terapi seanslarını planlayan uzmanların ilgilerinin konuya çekilmesi ve ülkemiz alan yazınında örnekleri bulunmayan bir konuyu literatüre kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Maneviyat kavramının sistemik aile terapisi yaklaşımına uygun olarak nasıl kullanılabileceği ve manevi yaklaşımlı sistemik aile terapisi tekniklerinin neler olduğu yurt dışında yayınlanmış pek çok çalışma temel alınarak hazırlanmıştır. Çalışmadan öncelikle sistemik aile terapileri hakkında kuramsal bilgiler ve temel kavramlar verilmiş, daha sonra maneviyat kavramından kısaca bahsedilerek manevi yönelimli sistemik aile terapisine geçilmiştir. Sistemik aile terapisine maneviyat kavramının nasıl uyarlanabileceği, danışmanların dikkat etmeleri gereken noktalar ve etik durumlara değinilmiştir. Son manevi yönelimli sistemik aile terapilerinde kullanılan “Dini Hikayelerin Kullanımı” ve “Manevi Diyalog” tekniklerin hakkında bilgi verilerek örnek vakalar paylaşılmıştır.

Keywords
Sistemik Aile Terapisi, Maneviyat, Aile Danışmanlığı, Dini Hikâyelerin Kullanımı, Manevi Diyalog