Porto Rikolu Yetişkinlerden Oluşan Bir Örneklemde Algılanan Stres, Psikolojik Belirtiler ve Psikolojik İyi Oluşta Dini Başa Çıkmanın Aracı Rolü

Author/s: Orlando M. Pagán-Torres, Ernesto Rosario-Hernández, Juan Aníbal González-Rivera, Alfonso Martínez-Taboas

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.1.133 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 1

Keywords
Aracılık, Psikolojik Belirtiler, Psikolojik İyi Oluş, Porto Riko, Dini Başa Çıkma