Üniversite Öğrencilerinin Ölüm Kaygısı Düzeyleri ve Yansımaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Author/s: Çağla Atmaca

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.3.156 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 3

Abstract

Eş zamanlı karma yöntemle yürütülen bu çalışma, Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerini doğrulamayı ve Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde İngiliz Dili Eğitimi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim gören 332 üniversite öğrencisinin ölüm kaygısı yansımalarını karşılaştırmayı amaçlamıştır. Veriler, Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. İstatistiksel sonuçlara göre, bu çalışmada Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği’nin dört faktörlü modeli doğrulanmıştır. Ayrıca bölüm ve cinsiyet unsurları katılımcılar arasındaki farklılıklarla ilişkilendirilmiştir. Görüşmelerin fenomonolojik analizleri ışığında, her iki bölümde eğitim gören öğrenciler ölümü çoğunlukla sonsuzluk, karanlık, başlangıç, kurtuluş, özgürlük, yok olma, belirsizlik gibi bir durum olarak tanımlamışlardır. Semboller konusunda ise, İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencileri ölümü simgelemek için trafik kazası, ani ölüm, uçma, yolculuk gibi olayları kullanırken İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri ölümü simgelemek için masumiyet, özgürlük, boşluk, soğukluk, karanlık, yalnızlık gibi durumları kullanmışlardır. Araştırma sonuçları, farklı bir katılımcı grubunu inceleme ve iki farklı bölümdeki öğrencilerinin ölüm ve ölüm kaygısına yönelik değişen tutumlarını vurgulama açısından ölüm kaygısı araştırmaları için yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Eğitsel uygulamalar ayrıca tartışılmaktadır.

Keywords
Ölüm kaygısı, ölüm tutumları, ölüm eğitimi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi, üniversite öğrencileri.