Vaka Örneği ile Varoluşsal Yüzleşmelerde Maneviyatın Rolü

Author/s: Hatice Hilal Saçar

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.3.177 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 3

Abstract

Varoluşçu psikoterapiyi Rollo May ve Irvin Yalom bakış açısı ile ele alan bu çalışma; ölüm, özgürlük, anlam, sorumluluk ve yalnızlık kavramlarını barındırmaktadır. Ayrıca varoluşçu yaklaşım kültüre duyarlılığı önemseyen ve danışanları ile bu perspektiften çalışan bir yaklaşımdır. Kültüre duyarlılık söz konusu olduğunda din ve maneviyatın söz konusu olmaması hemen hemen olanaksızdır. Maneviyat kavramı ise son yıllarda artan şekilde kendisine literatürde yer bulmaktadır. Ayrıca danışanın manevi kaynaklarının araştırılması, danışanların manevi ve dini boyutlarının psikolojik danışmanlık sürecinde çalışılması ve sürdürülebilir baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekliliği su götürmez bir gerçektir. Alan yazın incelendiğinde varoluşçu kuram açısından özellikle maneviyatın psikolojik danışmanlık sürecinde nasıl ele alınacağı ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada; varoluşçu filozofların maneviyata bakış açılarını ele almak, maneviyat ve varoluşçu psikoloji ilişkisini ortaya koymak, bu zeminde varoluşçu psikolojik danışmanlık süreçlerine manevi bir bakış açısı getirmek, ve alan çalışanlarına bu konuda teknik ve süreç önerileri sunmak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak çalışmanın içerisinde ilgili literatür bilgilerine, varoluşçu manevi yönelimli psikolojik danışma ilke ve tekniklerine, sonuç kısmında değerlendirme ve önerilere, bir vaka örneğine ve bu vakanın formülasyonlarına yer verilmiştir. Verilen başlıklarla manevi yönelimli psikolojik danışma uygulamalarına varoluşçu perspektiften özgün bir bakış açısı sunulmaktadır ve varoluşçu tekniklerin kültüre uyarlanmış hali yer almaktadır.

Keywords
Varoluşçu psikoterapi, maneviyat, psikolojik danışma