Yazı Çağrısı

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) dergisi, psikolojik süreçler bağlamında maneviyat ve maneviyat ile ilgili bütün konular üzerinde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir. Psikoloji biliminin bakış açısından, maneviyat olgusunun geniş alanı içinde yer alan kavramlar ve yapılar, manevi yönelimli psikoterapi ve danışmanlık müdahaleleri ve dünyadaki bütün manevi gelenekler üzerinde yapılacak incelemeler ve kültüre duyarlı danışma kuram ve uygulamaları derginin yayın kapsamına girmektedir.

SPC, manevi psikoloji ve danışmanlık alanlarında birçok farklı disiplinde yapılan araştırmaları bir araya getiren hakemli araştırma raporları, kuramsal makaleler ve kitap incelemeleri yayımlamaktadır. Kuramsal ve ampirik araştırma raporları, vaka incelemeleri, manevi psikoloji ve danışma alanına ilişkin olgular üzerinde yapılan tarihsel çalışmalar, derginin yayın alanına girmektedir.

Türkiye ve dünyadan araştırmacı ve uygulayıcıları, çalışmalarını SPC dergisinde yayınlayarak manevi psikoloji ve danışmanlık alanlarındaki bilimsel literatüre katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Dergide İngilizce ve (ana bölümleri ve bütün referansları içeren) Derginin yayım dili İngilizcedir. Bununla birlikte Türkçe makaleler de değerlendirme süreci sonunda İngilizce’ye çevrilmesi kaydıyla değerlendirmeye alınmaktadır. SPC yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. SPC, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. SPC birçok önemli uluslararası ve ulusal indeks/veri tabanında taranmaktadır. Dergi ile ilgili gerekli bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz. Makale gönderimi ve tüm iletişimler için: editor@spiritualpc.net veya spiritualpcj@gmail.com e-posta adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

Editöryal Kurul Adına,

Prof. Dr. Halil Ekşi, Editör
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Göztepe Kampüsü, Kadıköy, 34722, İstanbul
Telefon: 0 (216) 345-4705
E-posta: editor@spiritualpc.net
Twitter: @spc_journal