Büşra Emül

Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İstanbul, Türkiye. busraemull@gmail.com

Articles