Müslüman Evliliklerde Partner Şiddeti: ABD’deki Terapistler İçin Öneriler

Author/s: Esra Nihan Bridge, Nesrin Duman

DOI: 10.37898/spc.2019.4.1.0055 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 1

Abstract

Müslüman evliliklerde partner şiddeti, hem terapistler hem de Müslüman danışanlar için terapi ortamındaki en zorlu konulardan biridir. Çalışmaların yetersizliği ve Müslüman ailelerin Batı kültüründeki olumsuz itibarı nedeniyle, pek çok terapist Müslüman toplumlarda partner şiddeti ile ilgili önyargılar taşıyabilmektedir. Ayrıca, bu benzer nedenlerin bir sonucu olarak, birçok Müslüman danışan yardım istemede veya olumsuz deneyimlerini paylaşmada tereddüt yaşayabilir. Aile terapisinde, Müslüman evliliklerin nasıl olduğunu bilmek ve danışanların kültürel değerlerini öğrenmek terapistlere fayda sağlayacaktır. Müslüman aileleri terapi ortamında daha iyi anlamak, birçok Müslüman danışana yönelik terapilerde terapistlerin şiddeti tanımalarına yardımcı olmada ve danışanların partner şiddeti için yardım aramalarını sağlamada değerli olabilir. Bu çalışma, terapistlere Müslüman evliliklerini, kültürel değerlerini ve partner şiddetini anlamada rehberlik etmeyi; onları terapideki zorluklara hazırlamayı ve ayrıca eşe/partnere yönelik şiddeti önleme ve bunlarla mücadeleye odaklanmış gelecekteki çalışmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Keywords
Müslüman evlilikler, Yakın partner şiddeti, Çiftler, Şiddet, Terapist