Psikoterapi Sürecinde Maneviyat: Türk Sağlık Çalışanlarının Deneyimleri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma

Author/s: Halil Ekşi, Zeynep Takmaz, Selami Kardaş

DOI: 10.12738/spc.2016.1.0005 

Year: 2016 Vol: 1 Number: 1

Abstract

Bu çalışma danışmanların deneyimleri üzerinden psikoterapi sürecinde maneviyatın rolünü ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada İstanbul’da psikolojik danışmalık alanında hizmet veren 8 psikolojik danışman ile yapılan görüşmelerden alınan verileri incelemek için fenomenolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre psikolojik danışmanlar danışmanlık sürecinde maneviyata önem vermektedir ve maneviyatın sürece dâhil edilmesi gerektiğine yönelik birtakım nedenler belirtmişlerdir. Araştırma bulguları maneviyat ve maneviyatın getirileriyle çalışmak konusunda beceriler geliştirmenin kompleks ve dinamik yapıda olduğunu göstermektedir.

Keywords
Danışmada maneviyat, Manevi terapötik süreç, Danışman’ın maneviyata yaklaşımı