Satir Aile Terapisi’nin Manevi Temelli İncelemesi

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2017.2.0027 

Year: 2017 Vol: 2 Number: 2

Abstract

Maneviyat, bireysel terapilerde kullanıldığı gibi aile terapilerinde de yer almaya başlamıştır. Yaşantısal Aile Terapisi içerisinde yer alan Satir Aile Terapisi de 1980’lerden sonra maneviyatı terapiye entegre etmeye başlamıştır. Bu entegrasyon, maneviyatın, terapide Satir modelinin amacı olan ‘uyum’u arttırmak için kullanılması ile gerçekleşmiştir. Ülkemizde maneviyatın terapide kullanımı ile ilgili çalışmaların çok yakın bir zamanda başladığı görülürken maneviyatın aile terapisinde kullanımı ile ilgili çalışmalara ise hiç rastlanmamıştır. Maneviyat, ailelerin tüm fonksiyonlarını ve bireylerin zihinsel sağlığını güçlü bir biçimde etkilediğinden konuyla ilgili yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, Satir Aile Terapisi’ndeki manevi yönelim hakkındaki literatürü incelemektir. Bu amaçla, öncelikle Satir’in maneviyat yaklaşımı anlatılmış, ardından manevi yönelim ve Satir Aile Terapisi arasındaki bağlantı üzerinde durulmuş ve bu yönelim ‘buzdağı metaforu’ ve ‘benlik mandalası’ üzerinden açıklanmış ve en sonunda terapide kullanılan manevi içerikli teknikler de konuyla ilgili araştırma ve uygulama örnekleri ile beraber incelenmiştir.

Keywords
Maneviyat, Manevi danışmanlık, Satir aile terapisi, Manevi yönelimli terapi