Suça Sürüklenen Çocuklarda Manevi Müdahaleler

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2018.1.0038  

Year: 2018 Vol: 3 Number: 1

Abstract

Bu çalışma suça sürüklenen çocuklarda maneviyat ve manevi yönelimli müdahalelere ilişkin bir derlemedir. Makale beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler çocuk ve ergen suçluluğu, suç ve maneviyat ilişkisi, suça sürüklenen çocuklarda manevi müdahaleler, okullarda suça sürüklenen çocuklara ve ailelere yönelik müdahale ve önleme yaklaşımları, ceza ve infaz kurumlarında suça sürüklenen çocuklar için manevi temelli müdahalelerdir. İlk bölümde çocuk suçluluğunun tanımı, kapsamı, suça sürükleyen etkenlere yer verilmiş- tir. İkinci bölümde, suçu açıklayan manevi psikolojinin teorilerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde bu çocuklar için geliştirilen inanç temelli müdahale yaklaşımları, grupla psikolojik danışma yaklaşımları, pozitif psikolojinin manevi müdahalesi, danışmanlık yeterlilikleri anlatılmıştır. Son bölümde ise suça sürüklenmiş çocuğa sahip ailelere ve okulda çocuklar için geliştirilmiş manevi müdahalelere yer verilmiştir.

Keywords
Suça sürüklenen çocuklar, Manevi müdahaleler, İnanç temelli programlar, Okul temelli müdahaleler, Aile